Committee


General Co-Chairs:

Naoya Wada

NICT

Xinliang Zhang

Huazhong University of Science and Technology

 

 

Technical Program Committee Co-Chairs:

Satoshi Shinada

NICT

Ming Tang

Huazhong University of Science and Technology

Hideaki Furukawa

NICT

Hongwei Chen

Tsinghua University

Gangxiang Shen

Soochow University

 

 

Steering Committee:

Satoshi Shimizu

NICT

Xu Wang

Heriot Watt University

Weisheng Hu

Shanghai Jiao Tong University

Siyuan Yu

Sun Yat-Sen University

Kun Xu

Beijing University of Posts and Telecommunications

Minghua Chen

Tsinghua University

 

 

International Advisory Committee:

Ken-Ichi Kitayama

Graduate School for the Creation of New Photonics Industries

Yuichi Matsushima

Waseda University

Jintong Lin

Beijing University of Posts and Telecommunications

Shizhong Xie

Tsinghua University

Alex Wai

The Hong Kong Polytechnic University

Local (On-line) Organizing Committee:

Jinsong Xia

Huazhong University of Science and Technology

Daiming Ma

Huazhong University of Science and Technology