Committee


General Co-Chairs

Minghua Chen

Tsinghua University

Naoya Wada

NICT

Hongbin Qiu

Guilin University of Electronic Technology

 

 

Technical Program Co-Chairs:

Hongwei Chen

Tsinghua University

Satoshi Shinada

NICT

Xing Jiang

Guilin University of Electronic Technology

 

 

Technical Program Committee:

Ming Tang

Huazhong University of Science& Technology

Lilin Yi

Shanghai Jiao Tong University

Daoxin Dai

Zhejiang University

Kun Xu

Beijing University of Posts and Telecommunications

Mingsong Chen

Guilin University of Electronic Technology

Hideaki Furukawa

NICT

Takahiro Kodama

University of Yamanashi

 

 

International Advisory Committee Co-Chairs:

Shizhong Xie

Tsinghua University

Jintong Lin

Beijing University of Posts and Telecommunications

 

 

International Advisory Committee:

Ken-ichi Kitayama

The Graduate School for the Creation of New Photonics Industries

Yuichi Matsushima

Waseda University

Alex Wai

The Hong Kong Polytechnic University

Ke Wu

University of Montreal

Siyuan Yu

Sun Yat-Sen University

 

 

Steering Committee Co-Chairs:

Xu Wang

IPaQS, Heriot-Watt University

 

 

Steering Committee:

Weisheng Hu

Shanghai Jiao Tong University

Kun Qiu

University of Electronic Science and Technology of China

Chao Lv

The Hong Kong Polytechnic University

Xinliang Zhang

Huazhong University of Science & Technology

Satoshi Shinada

NICT

 

 

Local organising Committee Co-Chairs:

Ming Chen

Guilin University of Electronic Technology

Sigang Yang

Tsinghua University

Hui Chen

Guilin University of Electronic Technology